Företaget

Vemhus Bygg AB är sedan slutet av 1980-talet ett i Härjedalen väletablerat byggföretag med en stabil stab av duktiga, lokala medarbetare som arbetar med bygg- och maskin entreprenad.

Idag är antalet anställda 10-20 personer, beroende på arbetsbelastning och säsong.

Vi har många kompetensområden och har med hjälp av våra seriösa underentreprenörer möjlighet att ta oss an totalentreprenader. I företaget finns också kompetensen BAS-P och BAS-U.

Våra kunder är både företag och privatpersoner.

Vi utför alltid våra uppdrag med stor ansvarskänsla och är måna om att lyssna på våra kunders önskemål. Tack vare våra yrkeskunniga och ansvarskännande anställda har vi, med framgång, lyckats etablera oss på en i alla avseenden tuff marknad med många aktörer.

Med det som bakgrund törs vi påstå att Vemhus Bygg AB är ett företag dit man i alla byggärenden, små som stora, kan vända sig och alltid få ett seriöst bemötande.


”Den sedan år 2010 nya generationen ägare av Vemhus Bygg AB är Per Lundkvist och Magnus Westfält.”

Magnus Westfält – ansvarig för byggverksamheten inom företaget vilket innefattar att från första kontakten med en kund se till att Vemhus Bygg AB:s uppdrag, i samband med ett bygge, oavsett storlek, fullföljs helt enligt de planer som överenskommits.

Per Lundkvist – ansvarig för maskin entreprenad verksamheten inom företaget vilket omfattar lastbil, traktorer, grävare och övrigt förekommande maskiner.
Vintertid består detta bland annat av att ploga vissa vägar i Härjedalen på uppdrag av Peab. En av dessa vägar är sträckningen Vemdalen – Sveg.
Sedan år 2005 har han jobbat inom sitt ansvarsområde för Vemhus Byggs räkning.