Vi är ett företag med kontor och huvudanläggning i Vemhån, med hela Härliga Härjedalen som arbetsplats.  Sedan slutet av 1980-talet är vi ett i Härjedalen väletablerat byggföretag med en stabil stab av duktiga, lokala medarbetare. Vi har många kompetensområden och har med hjälp av våra seriösa underentreprenörer möjlighet att ta oss an totalentreprenader.

Tack vare våra yrkeskunniga och ansvarskännande anställda har vi, med framgång, lyckats etablera oss på en i alla avseenden tuff marknad med många aktörer. Med det som bakgrund törs vi påstå att Vemhus Bygg AB är ett företag dit man i alla byggärenden, små som stora, kan vända sig till och alltid får ett seriöst bemötande.