Välkommen

Vi är ett företag med kontor och huvudanläggning i Vemhån, med hela Härliga Härjedalen som arbetsplats.  Sedan slutet av 1980-talet är vi ett i Härjedalen väletablerat byggföretag med en stabil stab av duktiga, lokala medarbetare. Vi har många kompetensområden och har med hjälp av våra seriösa underentreprenörer möjlighet att ta oss an totalentreprenader.

  • Totalentrepreprenad
  • Nybyggnation lösvirke
  • Renovering
  • Takläggning
  • Markarbeten
  • Vägbyggnation
  • Transporter
  • Kranbil
  • Vinterväghållning

Kontakt

Vemhus Bygg AB
Såggatan 8
840 91 Vemhån

Växel: 0684-40250

info@vemhus.se